Alliance HND DigiDot

Free

Filmovi namenjeni osvetljivačima sa Helium-Neon diodom

Opis:
- Alliance HN, HN7, HNm(mat) i HN7m(mat) su filmovi za osvetljivače sa helijum-neon diodom.
- Spektralna osetljivost: helijum-neon laser i crvena laser dioda (630-670 nm)
- Emulzija je nanešena na poliestersku bazu od 0.10 mm (HN, HNm) i 0.18 mm (HN7, HN7m)
- Mat filmovi se mogu koristiti za razvijanje foto-polimer pločama


Osobine:
- Odličan kvalitet slike - dobra oštrina i gustina
- Široka ekspozicija i razvijanje
- Dobra stabilnost i gustina
- Pakovanje filma se otvara na dnevnoj svetlosti
- Lak za upotrebu
- Ekološke i ekonomske osobine razvijača i mala potrošnja
- Linearni učinak za konvencionalne rastere
- Pogodan za stohastičko rastriranje
- Antistatičan pre i posle razvijanja
- Otvoren sistem-odlično razvijanje sa odgovarajućim hemikalijama.

DownloadsHND DigiDot PDF