Alliance IR

Free

Filmovi namenjeni za osvetljivače sa infra-crvenom laser diodom.

Opis:
- Alliance IR, IRm i IR7m grafički filmovi za osvetljivače sa infra-crvenom laser diodom.
- Spektralna osetljivost: infra-crvena laser dioda (780 nm)
- Emulzija je nanešena na poliestersku bazu od 0.10 mm za IR, IRm i 0.18 za IR7m
- Mat film se može koristiti na foto-polimer pločama
       

Osobine:
- Odličan kvalitet slike - dobra oštrina i gustina
- Široka ekspozicija i razvijanje
- Dobra stabilnost i gustina
- Odlična gustina smese
- Pakovanje filma se otvara na dnevnoj svetlosti
- Lak za upotrebu
- Ekološke i ekonomske osobine regeneratora razvijača i mala potrošnja
- Linearni učinak za konvencionalne rastere
- Pogodan za stohastičko rastriranje
- Antistatičan pre i posle razvijanja
- Otvoren sistem: odlično razvijanje sa odgovarajućim hemikalijama

DownloadsPDF Alliance IR