Hemija

Free

Razvojač G101c

G101c razvijač za film

Radni uslovi
Rastvaranje: 1 deo razvijača + 2 dela vode
Temperatura: 35°C
Brzina razvijanja: 25 sec

Pakovanje
5 lit.

Fiksir G333c

G333c univerzalni brzi fiksir

Radni uslovi
Rastvaranje: 1 deo fiksira + 4 dela vode
Temperatura: 32°C

Pakovanje
5 lit.

ACD razvijač za film

Radni uslovi
Rastvaranje: 1 deo razvijača + 2 dela vode
Temperatura: 35°C
Brzina razvijanja: 25 sec

Pakovanje
10 lit.