Pake Pens za retuš

Free

KIMOTO Pake Pens - flomasteri
Najbojli flomaster za retuš filmova na našem tržištu.
Ovi flomasteri dobro pokrivaju pri jednom potezu, a tečnost se brzo suši.

KIMOTO PAKE H - 890R - 1 mm
KIMOTO PAKE H - 891R - 3 mm
KIMOTO PAKE H - 892R - 0,5 mm
KIMOTO PAKE H - 893R - 0,5 mm

KIMOTO Pake Ruby Super Fine
KIMOTO PAKE RUBY SUPER FINE H - 899R - 0,1 mm
KIMOTO PAKE RUBY SUPER FINE H - 899R - 0,3 mm
KIMOTO Pake četkica
KIMOTO četkica za retuš H - 960R - 0,5-2,5 mm
KIMOTO Pake Minus & Plus
Minus za uklanjanje prljavštine na ofset pločama
Plus za manja dodavanja na ofset pločama

KIMOTO PAKE minus pens H - 903 - medium
KIMOTO PAKE minus pens H - 905 - mini
KIMOTO PAKE plus pens H - 905 - mini