Advantage plus

Free

Za tabačnu štampu na savremenim štamparskim mašinama

   
Advantage PLUS je visokokvalitetan, tehnički usavršen proizvod koji odgovara najzahtevnijim standardima savremene grafičke industrije. Jedinstveni sastav, tehnološka osnova i proces proizvodnje garantuju visok kvalitet proizvoda, odlične štamparske karakteristike i stabilnost za dugu upotrebu.  
TEHNIČKI PODACI
Boja: Svetlo plava

Površina: Mikrobrušena

Tip Kompresibilna ofsetna guma

Tvrdoća: 79-80 Shore* A (* Tvrdoća po Šoru)

Hrapavost R.A - 0,6-0,9 µM

Rastezanje: Manje od 0,7 % kod 500 N/5 cm

Standardne mere 1,95 ± 1,70 mm

   
   
   
   
 
Karakteristike Prednosti:
Jedinstvena patentirana karkasa (potka), izrađena po „radijalnoj tehnologiji“ Garantuje veliku stabilnost ofsetne gume posle ugradnje zbog vrlo malog rastezanja i sasedanja, dodatno zatezanje više nije potrebno.

Kompresibilan sloj sa zatvorenom ćelijskom strukturom. Ravnomerna kompresibilnost omogućava da guma kompenzuje različite debljine štamparskih materijala što ima za posledicu veću preciznost otiska, a guma čuva visoku otpornost od udaraca i otiska ivice papira.

Mikrobrušena površina Garantuje odličan prenos boje, preciznu reprodukciju, brzo odvajanje i visoku otpornost na hemikalije koje se upotrebljavaju u grafičkoj industriji.

Vodootporna donja tkanina. Nudi dodatnu zaštitu od upijanja vode i hemikalija, smanjuje mogućnost “znojenja“ valjaka.