Digitalne

Digitalne ofset ploče

Početkom novog milenijuma postaje jasno da analogna tehnologija gubi bitku a da digitalna preuzima glavnu ulogu u grafičkoj industriju. Pojavom uređaja za digitalno osvetljavanje i razvijanje ofset ploča (CTP) izbacuje se film kao medij za prenos slike na štamparsku formu. Prenos slike sada se vrši direktno sa kompjutera (softvera) na ploču neuporedivo brže i preciznije. Ploče koje koriste ovakvi uređaji nazivaju se digitalne i delimo ih prema vrsti lasera koji ih osvetljava na Termalne i Violet ploče.