O nama

Kontal se od samog osnivanja (sad već daleke 1991.god.) opredelio i poslovno značajno vezao za grafičku industriju, kako u delu inodobavljača tako i potecijalnih korisnika u zemlji i okruženju.

Kako su se vremenom uslovi menjali , kako u unutrašnjem privređivanju tako i u odnosu poslovanja sa inostranstvom, Kontal je uvek uspevao da među prvima otpočne da se ponaša i posluje po novim propisima i mogućnostima.

Kontal je u vlasničkoj strukturi pri osnivanju bio akcionarsko društvo sa procentualnim vlasništvom 4 vlasnika, a vremenom su 2 akcionara izašla dobrovoljno iz vlasništva , a 1996 god su preostali vlasnici odnosno tada ortaci, sa korektnim dogovorom regulisali vlasništva, tako da je sada Kriško Stanislav 100 % vlasnik Kontal-a.

Svi osnivači Kontal-a , pre toga radili su u MMT-u, Ljubljana, predstavništvo Beograd, pa nakon poznatih događaja , da bi obezbedili svojim porodicama i sebi egzistenciju osnovali su firmu Kontal.

U prvim fazama Kontal se bavio izdavanjem i štampanjem brošura i trgovinom grafičkim repromaterijalom i opremom, ali kako je izdavaštvo veoma brzo došlo u tešku situaciju, Kontal je postizao sve bolje rezultate u prodaji opreme i grafičkog repromaterijala i zastupanju njihovih proizvodđača.

Vrlo brzo je Kontal zastupao veoma značajne svetske firme iz domena proizvodnje grafičkog rapromaterijala i opreme, a kasnije programa, linija i softvera. Sa gobalizacijom mnoge su se firme ugasile ili bile kupljene, samim tim se izgubilo kao forma zastupanje, već se prešlo u ovlašćeni diler-distributer. Sada smo u toj ulozi za firme: Agfa-Belgija, Betz-Nemačka, Strautmann-Nemačka,  Kimoto-Japan, VanSon-Holandija i druge. Uvek smo uspevali da imamo firmu koja je spadala u prvih pet proizvođača po rangu proizvodnje i kvaliteta.

Kao i u mnogim drugim industrijama, tako su i u grafičkoj, nove tehnologije neverovatnom brzinom izbacivale komplete segmetne tehnike jednog perioda i uvodile se nove tehnologije sa ogromnim promenama u ljudstvu, znanju, opremi, navikama i u svemu što to nosi sa kompletnim promenama ciljnih zahteva opstanka.

To je nateralo Kontal da kompletno promeni pristup stvarima, procena je bila da se mora što pre fokusirati sa svojim delovanjem na novinske i izdavačke kuće, i ako uspe da svoje znanje i usluge pretvori u jedno dobro servisiranje proizvodnje u delu snabdevanja, znanja, uvođenja nove tehnologije i opreme. 

Kontal je u tome uspeo i iz svog programa ima postavljenu tehnologiju i opremu u najznacajnijim firmama: APM print (Blic , dve linije), Štamparija Borbe, (dve linije), Politika N&M (dve linije), Grafoprodukt (dve termalne linije),kao i mnogi drugi... normalno sve ove firme snabdeva i sa repromaterijalom sa godišnjim ugovorima o snabdevanju, takođe imamo klijente koje snabdevamo materijalima i na opremi drugih renomiranih proizvođača CTP i CTF tehnologije. Kontal sa repromaterijalom snabdeva 70-80 kupaca u zemlji, a radimo povremeno i izvoz, za Crnu Goru, BiH, Makedoniju.

Kontal je morao da obezbedi i servisiranje opreme i da serviser bude ukljucen u obuke sa konstantnim treninzima kod proizvođača opreme, i da tako uspeva da održava nesmetanu prozvodnju u tim kućama.

Kontal je 12 godina radio iz iznamljenog prostora, gde su mu se ogromna sredstva odlivala, da bi kao privremeno rešenje uspeo da kupi prostor od 250m2 gde je radio 5 godina.

Da bi Kontal uspevao da ispunjava sve oštrije uslove privredjivanja i sve zahteve kupaca, morao je konstantno da se tome prilagođava i osposobljava za bolje uslove i ponude u svom delovanju, i tako ostao u igri sa sve zahtevnijim poslovnim partnerima.

Zbog toga se Kontal odlučio pre 5 godina da uđe u veoma ozbiljan projekat obezbeđenja poslovne zgrade i uspeo da sa objektom od 800m2 u vlasništvu , u poslovnoj aveniji na Voždovcu, u Kumodraškoj ulici stvori sve potrebne uslove kako u poslovnom prostoru, tako i u skladišno-magacinskom sa svom potrebnom mehanizacijom za kvalitetno funkcionisanje.

Kontal sa svim inodobavljačima radi skoro od osnivanja (uz prilagođavanje globalizaciji i promenama vlasničkih pozicija), da sa velikim brojem domaćih kupaca isto toliko, da kod najznačajnih kupaca ima postavljenu opremu iz svojih programa, a samim tim i veliku prednost u plasmanu materijala, da su novinske kuće zadovoljne sa Kontal-ovim praćenjem njihovih proizvodnji i da nijedna od njih nije najavila ili dala negativan stav po pitanju produženja godišnjih ugovora.

 

Osnivač i vlasnik
Stanislav Kriško

  

Potvrda o izvršenoj registraciji
Potvrda o izvršenom evidentiranju za PDV
Obrazac za evidentiranje poslovnih partnera