Agfa oprema

U sklopu ove rubrike nalazi se ponuda CTP uredjaja za digitalno osvetljavanje i razvijanje ofset ploča, uredjaja za digitalnu štampu najnovije generacije kao i prateće opreme, softvera i slično.