Advantage

Free

Avantage N je CTP uređaj treće generacije i proizvodi se u pet modela M,SL,SA,TR,DL. Prva tri modela su kompakt verzija manjih dimenzija  i kapaciteta i namenjeni su prevashodno novinskoj industriji sa malim kapacitetom štampe. Kod modela M (manual) ulaganje i izlaganje ploča je manuelno i brzina same mašine zavisi od brzine operatera na liniji. Drugi model SA (semi automatic) je sa manuelnim ulaganjem i automatskim izlaganjem a treći SL (stack loader) model je sa automatskim ulaganjem i izlaganjem i kasetom za spremanje do 100 ploča. Kapacitet ovih uređaja je do 75 ploča za prva dva modela i do 110 ploča na sat za SL model. Ovi uređaji mogu odlično poslužiti kao back up zbog znatno manje cene koštanja i manjih dimenzija od TR ili DL modela. Modeli TR (trolley) i DL (direct load) su uređaji sa automatskim ulaganjem i izlaganjem ploča i njihov kapacitet ide i preko 300 ploča na sat u zavisnosti od podmodela. Oba uređaja imaju kasete za 1500 ploča i se mogu podesiti za četiri različite dimenzije ploča . Naravno softverski se podešavaju svi parametri u različitim profilima za različite dimenzije ploča. Svi uredjaji imaji instaliran operativni sistem Windows CE preko koga se vrlo lako može upravljati celim uredjajem.


DownloadsPDF AdvantageN