Mašine za baliranje

Mašine za baliranje i briketiranje

Kako su papir, plastika i metal osnovni materijali za izradu savremene ambalaže životnih namirnica i ostalih proizvoda, tako se stvorila potreba za racionalnim i efikasnim odlaganjem i pakovanjem istih nakon upotrebe.


Singl Chamber Presses - Mašine za jednostruko baliranje papira i kartona.


EK700 mini

EK 700 mini

EK700

BALE PRESS 700

EK 800

BALE PRESS 800

EK 1107

EK 1107

EK 1109

EK 1109

PP 1208

PP 1208

PP 1022 68t

PP 1022 PLUS 70

   

Vertical Multi Chamber Presses - Mašine za vertikalno baliranje kartona i papira


MK 700

MK 700

MK 1100

MK 1100

MK 1200l

MK 1200l


Can Barrel Press - Mašine za baliranje metala (buradi) i konzervi (limenki)


FP 200

FP 200

DP 20

DP 20

FP 200 presa za burad i DP 20 presa za konzerve su osnovne verzije sa automatskom kontrolom, rezervoarom za višak tečnosti zapremine 20 l, sa površinom pritiska tipa Strautmann TopPlus, nogicama od nerđajućeg čelika sa mogućom nadogradnjom, boje plave i zelene.