P100-2L, P100-2, P160-2L, P160-2, P200-2L, P200-2

Free

   
  Pneumatska pumpa za bure od 200 kg boje je pogodna za ručno punjenje boje preko razdelnika za tabačne ofset mašine, komercijalne rotacione mašine i mašine za štampu novina sa prosečno i visokoviskozne boje.  
   
Uređaj za suvi rad pumpe i uređaj za isključivanje boje
L = električni signalizator za prazan kontejner
       
       
Prednosti:
- čista radna okolina
- eliminisanje konzervi za boju
- efikasan kapacitet pumpe
- smanjena buka pri radu
- racionalna i robusna proizvodnja
- bez opreme za održavanje
- laka za upotrebu
- dostupna za servisiranje

Tehnički podaci P100 P160 P200
Pritisak bar 21:1 19:1 30:1
Izlazni obim po ciklusu cm3 113 329 329
Maksimalni radni ciklus DH/min 30* 20* 30*
Maksimalni izlaz kg/min 3,4* 6,6 9,9
Pritisak vazduha bar 3-8 3-8 3-8
Maksimalni pritisak l/min 610 900 1410
Dimenzije pumpe VxŠxD mm V 1460 1780 1780
Maksimalna visina - podignuta V
Š
D
2450
650
810
2760
650
810
2760
650
810
Težina Kg 96 135 145
Pokretna oprema - dizalica
 
   
 
   
   
   
 

Oprema
Pumpa za boju je opremljena sa vazdušnim motorom od R 100/160/200 mm, pneumatskom pokretnom podižućom pumpom na pokretnim kolicima za bure sa bojom od 200 kg, sa regulatorom komresije vazduha meračem pritiska, vazdušnim prigušivačem i 1,5 m dugim gumenim crevom za kompresova nu boju i 1,5 m dugo gumeno crevo za komprimovani vazduh.

P100-2L:
P160-2L
P200-2L
postolje sa pneumatskom pumpom dry-run cut-off uređajem i konekcija za optički alarm
P100-2:
P160-2
P200-2
postolje sa pneumatskom pumpom dry-run cut-off uređajem bez konekcije za optički alarm