P63H, P63H-100

Free

Pneumatska pumpa za boju, za kante do 25 kg, pogodna za ručno punjenje bojanika preko creva za boju. Primenjuje se za tabačnu ofset štampu, komercijalnu rotacionu štampu i štampu novina, za boju prosečno visokog viskoziteta.

Prednosti:
- čista radna okolina
- eliminisanje konzervi za boju
- efikasan kapacitet pumpe
- smanjena buka pri radu
- racionalna i robusna proizvodnja
- bez opreme za održavanje
- laka za upotrebu
- dostupna za servisiranje


Tehnički podaci
Pritisak bar 16:1
Izlazni obim po ciklusu cm3 153
Maksimalni radni ciklus DH/min 25*
Maksimalni izlaz kg/min 3.8*
Pritisak vazduha bar 3-8
Maksimalni pritisak l/min 610
Dimenzije pumpe VxŠxD mm V
Š
D
1200
450
550
Težina Kg 40
Pokretna oprema - dizalica

 

Oprema
Pumpa za boju je opremljena sa vazdušnim motorom od R 63 mm, pneumatskom pokretnom podižućom pumpom na pokretnim kolicima za kantu sa bojom R 330 mm i 25 kg, sa regulatorom kompresije vazduha, meračem pritiska, vazdušnim prigušivačem i 3 m dugim gumenim crevom za boju pod pritiskom sa nekapajućim zaustavnim ventilom i 5 m dugim gumenim crevom za komprimovan vazduh.